O projekcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tutaj.me

 

Stowarzyszenie CENTRUM B7 we współpracy z Referatem ds. Rewitalizacji Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa w okresie od listopada do grudnia 2018r. opracowało i zorganizowało projekt TUTAJ, którego jednym z głównych celów była poprawa świadomości mieszkańców dotyczącej lokalnego rynku. Z płynących do nas relacji i po skali zainteresowania możemy stwierdzić, że udało nam się wykonać to zadanie lepiej, niż pierwotnie zakładaliśmy. Otrzymaliśmy ponad 200 zgłoszeń od mieszkańców, stworzyliśmy portal internetowy, dostępny przez cały czas pod adresem https://tutaj.me, udało nam się wydrukować 1000 sztuk papierowych map, zorganizować spotkanie/premierę w siedzibie Stowarzyszenia B1 na os. Centrum B 7 w Nowej Hucie. Dodatkowo zrealizowaliśmy wpisane w zadanie materiały foto-wideo. Zdjęcia przedstawiały punkty handlowo-usługowo-produkcyjne, dokumentowały dostępność map, jak i pełniły rolę dopełnienia filmów, które wyszły bardzo ciekawe. Dopełnieniem projektu były grafiki, nadające charakter naszym działaniom i wydawnictwom. Odbiorcami TUTAJ byli przede wszystkim Nowohucianie, w przedziale wiekowym od kilkunastu do 99 lat i więcej.

W trzecim kwartale 2019r. wraz z Wydziałem ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Miasta Krakowa realizujemy drugą edycję projektu, nazwaną „2TAJ, czyli projekt TUTAJ ¬– wydanie drugie, poszerzone”. Tym razem wprowadzamy w życie sugestie dotyczące pierwszej edycji (m.in. poszerzamy obszar działań, przygotowujemy wersję w języku angielskim) oraz skupiamy się na młodszej siostrze „starej” Nowej Huty, czyli dzielnicy Bieńczyce. Ma ona swój niepowtarzalny charakter, odmienny od „starówki” Huty styl oraz obejmuje ważne dla Nowohucian miejsca np. ze względów historycznych („Arka Pana”) czy praktyczno-handlowych („Plac Bieńczycki”). Od pewnego czasu zauważamy duży wzrost nowych mieszkańców Bieńczyc – czy to tzw. „spadkobierców”, którzy zamieszkują mieszkania swoich dziadków czy też „nowych” – kupujących nowobudowane mieszkania np. przy ul. Fatimskiej, os. Złotej Jesieni. Z przerażeniem obserwujemy, że odczuwalny jest duży brak świadomości mieszkańców dotyczącej lokalnego rynku. Problem dotyczy nieznajomości miejskiej mapy handlu, w tym w szczególności punktów rzemiosła, usługowych znajdujących się 2TAJ – tuż obok nas od kilku pokoleń. Bardzo niepokoi nas coraz częściej wymierające lokalne biznesy oraz społeczności wokół nich skupione. Nie ma naszej zgody na to, aby dzielnica zamieniła się w pustynię oferującą tylko dyskonty.

Regionalne wspieranie gospodarki

regionalne wspieranie gospodarki, wspieranie lokalnego rzemiosła, umocnienie gospodarki lokalnej

Struktury

wzmocnienie wszelkich struktur gospodarczych

Wizerunek

poprawa wizerunku miasta i podniesienie jakości otoczenia mieszkaniowego, szerokie działanie i współpraca

Przestrzeń lokalna

ożywienie przestrzeni lokalnej

Wzmocnienie tożsamości lokalnej

stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających wzmocnieniu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców

Integracja

szeroko pojęta integracja społeczna i zawodowa mieszkańców, wzajemne wsparcie

Sieci społeczne

rozbudowa i wspieranie sieci społecznych, oparta na zaufaniu, profesjonalne podejście do tworzenia sieci

Projekt jest realizowany we współpracy z Wydziałem ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Miasta Krakowa.

Zaangażuj się - dodaj miejsce TUTAJ

Jeśli znasz jakąś inicjatywę, która mogłaby znaleźć się na mapie. Działaj.

DODAJ MIEJSCE