O projekcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tutaj.me

 

Stowarzyszenie CENTRUM B7 we współpracy z Referatem ds. Rewitalizacji Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa w okresie od listopada do grudnia 2018r. opracowało i zorganizowało projekt TUTAJ, którego jednym z głównych celów była poprawa świadomości mieszkańców dotyczącej lokalnego rynku. Z płynących do nas relacji i po skali zainteresowania możemy stwierdzić, że udało nam się wykonać to zadanie lepiej, niż pierwotnie zakładaliśmy. Otrzymaliśmy ponad 200 zgłoszeń od mieszkańców, stworzyliśmy portal internetowy, dostępny przez cały czas pod adresem https://tutaj.me, udało nam się wydrukować 1000 sztuk papierowych map, zorganizować spotkanie/premierę w siedzibie Stowarzyszenia B1 na os. Centrum B 7 w Nowej Hucie. Dodatkowo zrealizowaliśmy wpisane w zadanie materiały foto-wideo. Zdjęcia przedstawiały punkty handlowo-usługowo-produkcyjne, dokumentowały dostępność map, jak i pełniły rolę dopełnienia filmów, które wyszły bardzo ciekawe. Dopełnieniem projektu były grafiki, nadające charakter naszym działaniom i wydawnictwom. Odbiorcami TUTAJ byli przede wszystkim Nowohucianie, w przedziale wiekowym od kilkunastu do 99 lat i więcej.

 W drugim kwartale 2019r. opracowany przez nas projekt „2TAJ, czyli projekt TUTAJ – wydanie drugie, poszerzone” miał za zadanie wprowadzić w życie sugestie dotyczące pierwszej edycji „TUTAJ” (m.in. poszerzyć obszar działań, przygotować wersję w języku angielskim) oraz skupić się na młodszej siostrze „starej” Nowej Huty, czyli dzielnicy Bieńczyce. Wszystkie te cele zrealizowaliśmy. Wydaliśmy nową edycję mapy w wersji papierowej, poszerzyliśmy opis o język angielski, zaktualizowaliśmy i zoptymalizowaliśmy stronę projektu – https://tutaj.me i przede wszystkim doceniliśmy przedsiębiorców z Bieńczyc, którzy zagościli na naszej mapie. Dostaliśmy ponad 80 zgłoszeń nowych miejsc, większość dotycząca młodszej siostry „starej” Huty. Najczęściej wskazywane miejsca – Restaurację Piastowską, Sklep Społem – Ludwik oraz szewca na Kazimierzowskim – zaprosiliśmy do zrealizowania materiałów filmowych opowiadających o wyjątkowości tych miejsc. Działania prowadzone w Internecie (m.in. przez strony społecznościowe, strona internetowa projektu, strona organizacji) dotarły do ponad 14 tysięcy odbiorców.

Teraz pragniemy kontynuować projekt i zająć się kolejną dzielnicą nowohucką – Czyżynami. Ponownie rozpoczniemy poszukiwania nowych przedsiębiorców i ciekawych, jak i ważnych miejsc dla lokalnej społeczności. Teraz, w momencie pokataklizmowym, spowodowanym zawieszeniem działalności przez większość podmiotów, jakakolwiek pomoc będzie bardzo istotna. Czujemy, że możemy idealnie trafić w potrzeby osób prowadzących mniejsze i większe interesy.

Dodatkowo, zaplanowaliśmy ponowne unowocześnienie przekazu, jak i strony internetowej. Zweryfikujemy też wcześniej dodane punkty i przypomnimy o nich odbiorcom. Nasze działania będą pomocą dla punktów dosanych wcześniej, jak i tych z 3/żyn, tzn. Czyżyn.

 Tradycyjnie dołożymy do tego następną edycję mapki. Wiemy, że są ich nawet kolekcjonerzy, a ogólnie mieszkańcom bardzo przypadły do gustu.

Regionalne wspieranie gospodarki

regionalne wspieranie gospodarki, wspieranie lokalnego rzemiosła, umocnienie gospodarki lokalnej

Struktury

wzmocnienie wszelkich struktur gospodarczych

Wizerunek

poprawa wizerunku miasta i podniesienie jakości otoczenia mieszkaniowego, szerokie działanie i współpraca

Przestrzeń lokalna

ożywienie przestrzeni lokalnej

Wzmocnienie tożsamości lokalnej

stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających wzmocnieniu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców

Integracja

szeroko pojęta integracja społeczna i zawodowa mieszkańców, wzajemne wsparcie

Sieci społeczne

rozbudowa i wspieranie sieci społecznych, oparta na zaufaniu, profesjonalne podejście do tworzenia sieci

Projekt jest realizowany we współpracy z Wydziałem ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Miasta Krakowa.

Zaangażuj się - dodaj miejsce TUTAJ

Jeśli znasz jakąś inicjatywę, która mogłaby znaleźć się na mapie. Działaj.

DODAJ MIEJSCE