Hello World!

Prawie za każdym razem pierwszy napis, który wyświetlamy na początku nauki kodowania to właśnie „Hello Word!”, nawet wikipedia ma o tym osobny artykuł: „Programiści, ucząc się danego języka lub zaczynając naukę programowania, często piszą samodzielnie Hello world jako swój pierwszy program.” – także u nas nie może być inaczej i pierwszy wpis zaczynamy od wykrzyku: […]