TUTAJ 
– projekt Stowarzyszenia CENTRUM B7

Ogólny cel

Projekt "TUTAJ NOWA HUTA" ma na celu podsumowanie pięciu poprzednich edycji projektów TUTAJ, które wsparły i wypromowały lokalnych przedsiębiorców z Nowej Huty. W ramach projektu stworzymy film, który pokaże wybrane miejsca z poprzednich edycji oraz nowe miejsca, opracujemy serię publikacji internetowych i zaktualizujemy stronę WWW projektu. Wreszcie, wydamy papierową mapę, która podsumuje wyniki całego projektu.

Działania wspierające przedsiębiorczość

Projekt "TUTAJ NOWA HUTA" koncentruje się na wsparciu i propagowaniu lokalnych przedsiębiorstw Nowej Huty. Wychodząc od koncepcji "kupuj lokalnie", zachęcamy do korzystania z usług lokalnych firm, które tworzą rdzeń naszej społeczności. Poprzez promowanie tych firm i ich historii, podkreślamy wartość utrzymania lokalnych firm na miejscu i wsparcia ich poprzez lokalne zakupy. Projekt podkreśla również wagę lokalnych przedsiębiorstw dla równowagi ekonomicznej i społecznego Nowej Huty. Lokalne przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w generowaniu dochodów, tworzeniu miejsc pracy i zaspokajaniu lokalnych potrzeb. Doświadczenie pokazuje, że firmy, które działają na lokalnym rynku, mają duży wpływ na kształtowanie stabilnej i dynamicznej lokalnej gospodarki. Ponadto, poprzez prezentowanie sukcesów lokalnych przedsiębiorców, projekt ma na celu zachęcić młodzież szkolną i studentów do rozważenia własnej ścieżki przedsiębiorczej. Ta inicjatywa ukazuje Kraków jako miasto proprzedsiębiorcze, gdzie możliwe jest założenie i prowadzenie własnej firmy. Prezentuje historie tych, którzy odnieśli sukces na lokalnym rynku, co może służyć jako inspiracja i zachęta dla przyszłych przedsiębiorców.

Kim jesteśmy?

Nowohucianami, którzy swoje pasje i marzenia realizują w ramach Stowarzyszenia CENTRUM B7. Sama organizacja to inicjatywa skupiająca profesjonalistów: artystów, informatyków, poetów, przedsiębiorców, studentów i inżynierów. Jednym z naszych celów jest promocja Nowej Huty, która od zawsze zajmuje centralnie miejsce w naszych sercach. Jesteśmy organizacją non profit. Wszystkie przychody są przeznaczane na cele statutowe.

Kto nas wspiera?

Projekt jest realizowany we współpracy
z Wydziałem ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Miasta Krakowa.​