PODSUMOWANIE
WSZYSTKICH EDYCJI PROJEKTU

TUTAJ
(2018)

2TAJ, czyli projekt TUTAJ – wydanie drugie, poszerzone (2019)

TUTAJ 3, czyli 3żyny
(2020)

TUTAJ WZGÓRZ4
(2021)

TUTAJ 5 MISTRZEJOVICE
(2022)